Annual Conference of the European Association of Psychology and Law

 

4 - 7 July 2023

Cluj-Napoca, Transylvania, ROMANIA

Dezbateri Experti

Important: mesele rotunde au intrare liberă și pentru cei care nu sunt înscriși la conferință!

La 10 ani de la reforma substanțială realizată în domeniul execuțional penal, prin adoptarea și intrarea în vigoare a noilor coduri și a legilor de executare,  în cadrul dezbaterii vor fi analizate lecțiile învățate în acest proces și vor fi explorate tendintețele pentru următoarea decadă, in domeniul executării măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate, în context național și european. Astfel, experții vor fi invitați să identifice principalele elemente de progres și provocările ultimilor 10 ani, și vor estima factorii de influență pentru următoarea decadă cu privire la cadrul de reglementare, implementarea măsurilor și sancțiunilor neprtivative de libertate, tendințele cu privire la pregătirea personalului și noile tehnologii, rolul comunității și al partenerilor instituționali.

Experți invitați:

Florin STRETEANU - profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, formator la INM. A făcut parte din comisiile de experți constituite în vederea elaborării proiectului Codului penal, proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și a proiectului Legii nr.253/2013 privind executarea măsurilor și sancțiunilor neprivative de libertate. A fost judecător ad-hoc la CEDO în mai multe cauze împotriva României (Asociația 21 decembrie 1989, Mocanu, Al-Nashiri).

Alina BARBU (DOROBANȚ) și-a desfășurat activitatea timp de 25 de ani (1997-2022) în cadrul Ministerului Justiției, cu o perioadă îndelungată la Direcția Elaborare Acte Normative, șef serviciu Drept Public în cadrul acesteia timp de 13 ani. A participat la negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană (UE) – Capitolul Justiție, activând ca diplomat la Misiunea Permanentă a României pe lângă UE (2003-2005). Deține o vastă experiență în elaborarea actelor normative, printre care modificările aduse în ultimii 20 de ani la Codul penal și Codul de procedură penală, reglementările privind sistemul penitenciar și sistemul de probațiune (Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune), reglementările în materia prevenirii și combaterii corupției, criminalității organizate, terorismului etc.

Ioan DURNESCU este profesor universitar la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, unde predă cursuri precum Metode și tehnici de lucru cu persoanele aflate în conflict cu legea, Strategii de reintegrare, Modele comparative de probațiune, Asistență socială în penitenciar etc. Este expert internaţional în domeniul probaţiunii, lector şi moderator la numeroase conferinţe internaţionale, realizează cercetări în domeniul probațiunii, penitenciarelor și fenomenului radicalizării. A lucrat în cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor şi în Direcţia de Probaţiune din Ministerul Justiţiei.

Gabriela GROZA- șefă de promoție a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, începând cu anul 2013 este cadru didactic asociat al Facultatii de Psihologie și al Facultății de Drept. Gabriela Groza este doctor în psihologie si avocat in cadrul Baroului Cluj. Profeseaza in ambele domenii, oferind servicii atât ca psiholog clinician, psihoterapeut format în psihoterapie cognitiv-comportamentală si psiholog expert judiciar cat și ca avocat. Fiind interesata de aplicarea psihologiei in drept si de procesul reabilitării in mod special a realizat numeroase cercetări in penitenciare.

Radu Florin GEAMĂNU- își desfășoară activitatea în Ministerul Justiției începând cu anul 2006, fiind, de asemenea, începând cu anul 2011, asist. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Universității Nicolae Titulescu București (Departamentul de Științe Penale).  În contextul activității desfășurate în cadrul Ministerului Justiției a participat la numeroase lucrări ale diferitelor grupuri de lucru având ca obiect redactarea de acte normative, inclusiv cele care au elaborat legile fundamentale în domeniul dreptului penal material (Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal) și execuțional penal (Legea nr. 254/2013; Legea nr. 253/2013; Legea nr. 252/2013).

Elena Adriana FILIMON (BUCUR) este judecător în cadrul Tribunalului Alba (2022-prezent), membru al Comisiei de elaborare a legilor probaţiunii în conformitate cu noul Cod Penal: Legea nr. 253/2013  şi Legea nr. 252/2013, expert în cadrul grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene în vederea adoptării Deciziei – Cadru 2008/947/JAI (Bruxelles, 2007- 2008), expert formator în cadrul mai multor proiecte de formare profesională a consilierilor de probaţiune şi a judecătorilor.

Sorina POLEDNA este conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca De asemenea, este coordonatorul programului de Master Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere.

D1

 

 

 

Viitorul Probațiunii. Următorii 10 ani

 

06.07

14.00-15.30

 

 

Moderator

drd. Iuliana Carbunaru

 

Inspector de Probațiune Directia de Probațiune MJ

Din perspectiva executării sancțiunilor privative de libertate vor fi analizate, în cadrul dezbaterii, ultimele tendințe, viziuni și bune practici în ceea ce privește domeniul reintegrării sociale. Vor fi evidențiate, în acest context, posibilitățile inovative de elaborare și aplicare a politicilor penale, prin raportare la cadrul internațional, deopotrivă cu dificultățile legate de aplicabilitatea acestora în sistemul nostru judiciar.

Dezbaterea va urmări, în mod deosebit, rolul comunității academice pentru formarea unei rețele de profesioniști care să contribuie la validarea și promovarea rigorii științifice în modelele de intervenție utilizate pentru facilitarea reintegrării sociale a foștilor deținuți și prevenirea recidivei.

Experți invitați:

Prof. Dr. Ioan DURNESCU este profesor universitar la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, unde predă cursuri precum “Metode și tehnici de lucru cu persoanele aflate în conflict cu legea”, „Strategii de reintegrare”, „Modele comparative de probațiune”, „Asistență socială în penitenciar” etc. Este expert internaţional în domeniul probaţiunii, lector şi moderator la numeroase conferinţe internaţionale, realizează cercetări în domeniul probațiunii, penitenciarelor și fenomenului radicalizării. Experiența sa profesională include și activitatea anterioară din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor, respectiv din Direcţia de Probaţiune, din cadrul Ministerului Justiţiei.

Gabriela-Nicoleta CHIHAIA, judecător Curtea de Apel Braşov, secţia penală, în perioda 01.01.2019-30.04.2023 preşedinte Tribunalul specializat pentru minori și familie Brașov, asist.univ.dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania Braşov, expert în cadrul seminariilor privind Executarea hotărârilor penale, în  cadrul proiectului ”Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”.

Gabriela (CULDA) GROZA este avocat în Baroul Cluj și psiholog al Colegiului Psihologilor din România. Din anul 2013 predă în cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, în prezent fiind titularul de curs pentru ”Psihologie juridică ” – Facultatea de Drept, ”Psihologie criminalistică și judiciară” – Departamentul Studii de Securitate și ”Psihologie penitenciară” – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Masteratul de Psihologie judiciară.

Dorin Muresan- 25 de ani de experiență profesională în cadrul sistemului penitenciar, a fost promotorul și coordonatorul a 2 proiecte inovatoare (E-learning și telemedicină), pentru ultimul fiind laureat al International Corrections and Prison Association Healthcare Award 2014. Din 2012 este reprezentantul României în cadrul Consiliului Director al International Corrections and Prison Association, coordonând  Rețeaua de Formare și Dezvoltare Profesionala a Personalului. In această calitate a fost implicat în misiuni de sprijin în diferite jurisdicții, precum Libya  Moldova, Lessotho, Georgia și Kosovo și a organizat ateliere regionale de instruire pentru personalul de penitenciare. În ultimii 10 ani a participat atât ca și expert al CoE /OSCE / ICITAP, cât și ca voluntar în numeroase proiecte ce aveau drept scop consolidarea sistemelor de justiție penală, în conformitate cu drepturile omului, dezvoltarea capacităților strategice și operaționale ale acestora și prevenirea radicalizării în mediul penitenciar.

Alina BARBU (DOROBANȚ) și-a desfășurat activitatea timp de 25 de ani (1997-2022) în cadrul Ministerului Justiției, cu o perioadă îndelungată la Direcția Elaborare Acte Normative, șef serviciu Drept Public în cadrul acesteia, timp de 13 ani. A participat la negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană (UE) – Capitolul Justiție, activând ca diplomat la Misiunea Permanentă a României pe lângă UE (2003-2005). Deține o vastă experiență în elaborarea actelor normative, printre care modificările aduse în ultimii 20 de ani la Codul penal și Codul de procedură penală, reglementările privind sistemul penitenciar și sistemul de probațiune (ex: Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare), reglementările în materia prevenirii și combaterii corupției, criminalității organizate, terorismului etc. Cu o bogată experiență internațională, a fost, printre altele, expert și, ulterior, vicepreședinte al grupului PC-CP (comitetul de penologie) al Consiliului Europei (problematici penitenciare și de probațiune) (2012-2014); membru al Comitetului Consiliului Europei privind suprapopularea penitenciară (2014), membru al diverselor structuri de lucru la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei și Organizației Națiunilor Unite.

Radu Florin GEAMĂNU- își desfășoară activitatea în Ministerul Justiției începând cu anul 2006, fiind, de asemenea, din anul 2011, asist. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Universității Nicolae Titulescu București (Departamentul de Științe Penale).  În contextul activității desfășurate în cadrul Ministerului Justiției a participat la numeroase lucrări ale diferitelor grupuri de lucru având ca obiect redactarea de acte normative, inclusiv cele care au elaborat legile fundamentale în domeniul dreptului penal material (Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal) și execuțional penal (Legea nr. 254/2013; Legea nr. 253/2013; Legea nr. 252/2013).

D2

 

Provocări și

oportunități în

reintegrarea socială

a persoanelor private

de libertate

 

06.07

16.00-17.30

 

Moderator

Dr. Ioana Mihaela MORAR

 

Comisar șef de

poliție penitenciară

 

Director al Direcției

Reintegrare Socială

Administrația

Națională a

Penitenciarelor

În cadrul acestei dezbateri vor fi abordate subiectele cel mai relevante pentru practica judiciară în domeniul audierii minorilor: utilizarea de instrumente științifice, modele de bune practici, integrarea acestora în cadrul legal autohton, abordarea interdisciplinară și evaluarea credibilității declarațiilor copilului. Expertiza și experiența practică extensivă a moderatorilor cu background și specializări diferite vor fi valorificate pentru a răspunde într-un mod interdisciplinar celor mai importante întrebări pentru domeniu: când este audiat minorul, cine realizează audierea, cum este realizat interviul, care este procedura care trebuie respectată în cauzele penale, cum reducem riscul revictimizării și cum reducem numărul de audieri prin care trec copiii. Un subiect deosebit de important va fi cel referitor la evaluarea credibilității declarațiilor copilului, având în vedere că faptul că, în numeroase dosare (în special de abuz sexual), declarația copilului este singura probă aflată la dispoziția anchetatorilor. Din acest motiv, în cadrul dezbaterii vom lua contact cu una dintre metodele cele mai complexe și validate în plan internațional– Evaluarea Validității Declarațiilor (engl. Statement Validity Assessment - SVA), un instrument conceput pentru a determina credibilitatea mărturiilor copiilor în procesele privind infracțiunile sexuale.  Deoarece audierea profesionistă a copiilor victime este un domeniu mai puțin dezvoltat în țara noastră, dezbaterea își propune să vină în întâmpinarea dificultăților întâlnite de practicieni prin adresarea acestor întrebări deosebit de relevante pentru practica judiciară și prin oferea de soluții practice.

Experți invitați:

Gabriela DUMITRIU este psiholog clinician principal cu competențe în expertiza psihologică, psihoterapeut, supervizor; formator avizat de Colegiul Psihologilor din România; cadru didactic asociat, Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Universitatea „Spiru Haret”

Irina ILIE, procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 6, specializat în audierea copiilor victime și instrumentarea cauzelor sexuale cu minori;

Gabriela-Nicoleta CHIHAIA, judecător Curtea de Apel Braşov, secţia penală, în perioda 01.01.2019-30.04.2023 preşedinte Tribunalul specializat pentru minori și familie Brașov, asist.univ.dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania Braşov, expert în cadrul seminariilor privind Executarea hotărârilor penale, în  cadrul proiectului ”Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”.

Cătălin LUCA, psiholog expert pentru cauzele cu minori pentru stabilirea autorității părintești și locuinței copilului; copii victime ale abuzului și neglijării; victime ale violenței în familie și victime ale altor tipuri de infracțiuni (hărțuire sexuală, viol, tâlhărie etc.), membru Colegiul Psihologilor din România

Alexandru ANGHEL, procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, specializat în audierea copiilor victime și instrumentarea cauzelor penale cu minori

George VISU, Lect. dr. Universitatea Babeș Bolyai, psiholog la Curtea de Apel Cluj și formator colaborator la Institutul Național al Magistraturii, psiholog clinician.

D3

 

Intervievarea copiilor victime în context judiciar: Cercetare psihologică și practică judiciară

 

 

Moderator

Psiholog dr.

George Visu 

 

07.07

09.00-10.30

 

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

 

În cadrul acestei dezbateri va fi abordat subiectul care vizează rolul și implicarea profesioniștilor din rețeaua informală interdisciplinară, respectiv psihologii clinicieni din cadrul DGASPC-urilor implicați în managementul de caz pentru copilul victimă a abuzului sexual, polițiștii și magistrații, în dezvoltarea și consolidarea unei practici unitare bazate pe utilizarea de instrumente validate științific de evaluare și intervievare/ audiere, în vederea aplicării legislației specifice protecției drepturilor copilului victimă a abuzului sexual și derulării procesului judiciar.Vor fi discutate bune practici în evaluarea psihologică a copilului prin utilizarea de instrumente de testare validate științific în etapa de evaluare inițială și detaliată a managementului de caz, pentru identificarea acelor aspecte care pot determina existența unei situații de risc pentru copil și necesitatea luării unei măsuri de protecție specială și de asemenea în intervievarea structurată a copilului victimă a abuzului sexual prin utilizarea protocolului NICHD pentru a reduce sugestibilitatea profesioniștilor care participă la procedura judiciară de audiere a unui minor victimă a abuzului sexual.Vom avea în vedere să creăm cadrul în care, pentru întâmpinarea dificultăților întâlnite de practicieni să fie formulate răspunsuri la cele mai importante întrebări pentru domeniu: când este audiat copilul victimă a abuzului sexual, cine realizează audierea și în ce condiții, cum este realizat interviul și de către cine, există un cadru procedural în care sunt incluși toți profesioniștii, cum reducem riscul revictimizării și cum reducem numărul de audieri la care participă copiii.

Experți invitați:

Adina Mihaela CODREȘ, psiholog clinician, consilier superior la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Direcția Generală Protecție Drepturi Copii, Serviciul politici, strategii și cooperare internațională, membru in Unitatea specializată in prevenirea și combaterea violenței asupra copilului, coordonator național al grupului reprezentanților DGASPC pe problematica audierii din DGASPC, membru COPSI.

Alexandru ANGHEL, procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, specializat în audierea copiilor victime și instrumentarea cauzelor penale cu minori.

Cătălin LUCA, psiholog expert pentru cauzele cu minori pentru stabilirea autorității părintești și locuinței copilului; copii victime ale abuzului și neglijării; victime ale violenței în familie și victime ale altor tipuri de infracțiuni (hărțuire sexuală, viol, tâlhărie etc.), membru Colegiul Psihologilor din România,

Gabriela DUMITRIU, psiholog clinician principal cu competențe în expertiza psihologică, psihoterapeut, supervizor; formator avizat de Colegiul Psihologilor din România; cadru didactic asociat, Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Universitatea „Spiru Haret”Psiholog principal Eliza Nicolaescu, Ph.D

Cornelia Cristina FRONEA, Ofițer specialist psiholog în cadrul Serviciului de Analiza Comportamentala, Psih. clinician specialist drd. avand competente în evaluarea comportamentului infracțional în spectrul infracțiunilor contra vieții și infracțiuni contra libertatii și integritatii sexuale.

Lector univ dr Eliza NICOLAESCU, psiholog clinician principal, membru în Comisia de psihologie clinică, Colegiul Psihologilor din România

 

D4

 

 

Rolul profesioniștilor in derularea etapelor managementului de caz pentru copilul victima  a abuzului sexual si a procesului judiciar in contextul necesității promovării unei justiții prietenoase pentru copii

 

 

 Moderator:

Psiholog Adina Mihaela Codreș

 

Consilier superior, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

 

07.07

11.00-12.30

 

 

Dezbaterea va avea ca bază de pornire jurisprudența instanțelor de judecată în cauzele ce privesc abuzuri sexuale asupra minorilor și va fi centrată în jurul declarațiilor victimelor minore astfel cum acestea sunt redate în hotărârile judecătorești. Ea va avea două componente, una teoretică și una practică. În prima parte vor fi expuse pe scurt informațiile relevante privind infracțiunile contra libertății sexuale, aspectele procedurale cu privire la luarea declarațiilor victimelor minore – când, cum, cine – precum și rolul declarațiilor victimelor în economia procesului penal. În cea de-a doua parte vor fi expuse exemple din jurisprudența instanțelor de judecată  cu privire la fi avute în vedere: numărul de declarații luate victimei, eventualele schimbările ale declarațiilor în diversele faze procesuale și contribuția acestor modificări în soluția pronunțată, rolul declarațiilor în motivarea judecătorilor. Dezbaterea își propune să treacă prin filtrul profesioniștilor invitați mărturiile minorilor și să identifice diverse unghiuri de abordare și interpretare. , felul în care acestea au fost interpretate și greutatea lor în pronunțarea hotărârii judecătorești.

Experți invitați:

Andra Roxana TRANDAFIR, Conferențiar dr., Prodecan Facultatea de Drept, Universitatea din București

Mihaela GHIRCA-BOGDAN, avocat, Asociația GRADO

Gabriela-Nicoleta CHIHAIA, judecător Curtea de Apel Braşov, secţia penală, în perioda 01.01.2019-30.04.2023 preşedinte Tribunalul specializat pentru minori și familie Brașov, asist.univ.dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania Braşov, expert în cadrul seminariilor privind Executarea hotărârilor penale, în  cadrul proiectului ”Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”

Corina VOICU, în prezent - formator colaborator al Institutului Național al Magistraturii; fost procuror (1997-2000), apoi judecător la Judecătoria Sectorului 3 București și Tribunalul București, secția I penală și, începând cu anul 2004, judecător la Curtea de Apel Pitești, secția penală. În perioada 2012-2017 a fost director al Direcției legislație, documentare şi contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Coautor al mai multor lucrări de drept, coduri comentate și ghiduri de aplicare pentru practicieni a noilor coduri în materie penală, precum și al unor articole în publicații de specialitate juridică. 

Alexandru ANGHEL, procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, specializat în audierea copiilor victime și instrumentarea cauzelor penale cu minori.

Cătălin LUCA, psiholog expert pentru cauzele cu minori pentru stabilirea autorității părintești și locuinței copilului; copii victime ale abuzului și neglijării; victime ale violenței în familie și victime ale altor tipuri de infracțiuni (hărțuire sexuală, viol, tâlhărie etc.), membru Colegiul Psihologilor din România.

 

D5

 

 

Declarațiile victimelor minore ale abuzurilor sexuale.

Analiză jurisprudențială

 

Moderator 

Conf. dr. Andra Roxana Trandafir

 

07.07

14.00-15.30

 

 

 

 

Print Email